activiteiten in februari 2023 activiteiten in februari 2023
Westfriese Ecclesia organiseert twee activiteiten in februari 2023

Op 15 februari 2023: Het Hooglied van de liefde
Een lezing met hedendaagse liefdesliederen in het kader van Valentijnsdag, op woensdag 15 februari 2023, aanvang 20.00 uur  in de Protestantse kerk, Raadhuisstraat te Wognum. 
Lezing : Kees Swan.  Muziek en zang: Dick Grasman, Geanne van Soelen en Ellen Zwaan
Kaartjes à € 12,50 , te bestellen bij : tim.zaal@kpnmail.com. (o.v.v. Hooglied v.d.L.) 
U kunt ook contant betalen bij binnenkomst of geld overmaken NL13ABNA0574975780 t.n.v. Stichting Westfriese Ekklesia , Hoorn (o.v.v.  Hooglied v.d.L.).

Op 24 februari 2023: Wishful Singing komt naar Westfriesland
Op vrijdagavond 24 februari 2023, aanvang 20.00 uur in de Sint Bonifatiuskerk, Spanbroek
Zal Wishful Singing een concert verzorgen onder de titel van “In de gloria”. 
Kaartjes à € 17,50 zijn te bestellen bij :  
https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/    , of contant bij binnenkomst van  de kerk.
 
 
Viering zondag 5 februari 2023

Viering zondag 5 februari 2023
Beste bezoekers van de Westfriese Ekklesia,
 
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 5 februari 2023 om 11.00 uur. Het jaarthema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over het Lied om vrijheid,  Als vrijheid was wat vrijheid lijkt  (VL796). Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 5 februari te ontmoeten. U bent van harte welkom. 
In de maand februari zijn er nog twee activiteiten die door de Westfriese Ekklesia worden georganiseerd.
De uitnodiging hiervoor vindt u hieronder 

 
Een hartelijke groet,

Marga de Groen,
Namens het bestuur
HET HOOGLIED VAN DE LIEFDE 
Op woensdag 15 februari geeft Kees Swan een lezing over het Hooglied met hedendaagse liefdesliederen in het kader van Valentijnsdag in de protestantse kerk te Wognum. 
Er is waarschijnlijk geen ander Bijbelboek waarover zoveel te doen is geweest als over het Hooglied. Het Hooglied is een unicum in de Bijbel. Het is een reeks gedichten die de lichamelijke liefde tussen een man en een vrouw bejubelt in opmerkelijk exotische en erotische bewoordingen. Het hoeft niet te verbazen dat er lang over gediscussieerd is of het wel of niet deel moest uitmaken van de Bijbel. Tijdens de muzikale lezing kunt U luisteren en kijken naar eeuwenoude / moderne liedjes en afbeeldingen over de liefde. De lezing wordt omlijst met muziek en zang door Dick Grasman, piano, Geanne van Soelen, zang en Ellen Zwaan, zang en dwarsfluit. 
Aanvang 20.00 uur. Kaartjes : 12,50 EURO , bestellen bij: tim.zaal@kpnmail.nl. U kunt contant betalen bij binnenkomst of overmaken NL13ABNA0574975780 t.n.v. Westfriese Ekklesia , Hoorn 
 
“Wishful Singing komt naar Westfriesland”. 
 Op vrijdag 24 februari, 2023 zal Wishful Singing een concert geven met als titel In de gloria, acht eeuwen spirituele muziek, in de St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186 , 1715GV Spanbroek. Het concert wordt georganiseerd door de Westfriese Ekklesia samen met de culturele werkgroep van de Bonifatiusparochie.
Wishful Singing zingt contemplatieve en energieke kerkmuziek en verkent zo de wortels van de vroege meerstemmigheid, die haar oorsprong vindt in het gregoriaanse gezang Ut queant laxis. Meer dan acht eeuwen muziek komen voorbij. Het programma beslaat een breed spectrum: van gregoriaanse en Byzantijnse gezangen uit de middeleeuwen tot close harmony en muziek van hedendaagse componisten als Ola Gjeilo en Duruflé. Naast kerkmuziek zingt het ensemble ook repertoire dat geïnspireerd is door de natuur. 
Kaartjes: € 17,50/stuk zijn te bestellen bij : tim.zaal@kpnmail.nl , onder vermelding van “kaartjes voor concert Wishful Singing” 
U kunt contant betalen bij binnenkomst of geld overmaken op NL13ABNA0574975780 t.n.v. Stichting Westfriese Ekklesia, Hoorn
 
 
 
Themaseizoen 2022-2023

Themaseizoen 2022-2023
Thema seizoen 22-23: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”

De Westfriese Ekklesia heeft voor het jaar 2022-2023 gekozen voor het thema :                     “ Inspirerende liederen als bron van bezieling “. De voorgangers die een toespraak houden , hebben we gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis voor hen heeft.
De WFE kiest voor deze werkwijze omdat de liederen een essentiële plaats hebben in onze diensten en voor veel mensen ook een reden zijn om elke maand weer onze Ekklesia te bezoeken. Want in veel liederen gaat het over een visioen van vrede, een visioen dat haaks staat op ons alledaagse leven en gangbare manier van denken.                          Liederen die ‘dwars’ zijn, ‘ ontroerend ‘ of ‘ wonderbaarlijk ‘. Soms mysterieus in taal. 
In de traditie van het jodendom en christendom blijven wij het mysterie koesteren als een mysterie, niet als duidelijk antwoord op onze vragen. Maar wanneer we samen hier over zingen, is het een gedeeld mysterie, nemen we één taal in de mond, vormen we één Ekklesia. 
De kracht van het zingen is dat de melodie je meeneemt naar een niveau waarin je boven jezelf uitstijgt. Wie zingend een lied binnengaat, wordt meegenomen door de bewogenheid die in de tekst en de melodie ligt. Degenen die zingen, vergeten als het ware heel even zichzelf. Zij zijn niet meer die zingen, maar “het” zingt in hen. Hoelang zo’n ogenblik van zichzelf vergeten duurt, weet niemand.. Het zijn momenten die je niet kunt organiseren, maar die je overkomen.
Want wat we zingen, dat geloven wij: Het visioen van “een rijk dat niet van deze wereld is “.
Wij hopen dat U geïnspireerd zult raken door de gekozen liederen en de teksten die daarmee worden verbonden.
 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia
Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.