Concert Wishful Singing

Concert Wishful Singing
Wishful Singing

Gehoord en gezien in de Bonifatiuskerk Spanbroek op 24 februari 2023

‘Even stilstaan 
En op adem komen
dat wenste ons het vijftal van Wishful Singing  
in het voorwoord van het boekje toe.’

Met het eerste lied “Miserere mei, Domine”, gezongen vanuit verschillende hoeken in de kerk toonden de zangers al meteen hun vermogen perfect op elkaar afgestemd te zijn. Ze zongen als uit één adem, en hielden dat het hele concert vol. Gelukkig niet onderbroken door applaus bleef de concentratie intact, bij de uitvoerders zowel als bij ons, die ademloos luisterden.
Het podium van de altaarruimte leende zich prima voor het vele moois dat werd geboden: vijfstemmige liederen (13de - 21ste eeuw) , in diverse talen, prachtig gezongen vanuit de ontspanning; eenvoudig, zonder opsmuk, met een minimum aan rekwisieten en handelingen. De gezangen werden afgewisseld met poëzie van belangrijke dichters.
Er werd niets teveel gezegd, niets teveel gedaan, en dat was in combinatie met het eenvoudige juist zo sterk, zo krachtig. Het daverende applaus sprak boekdelen.
Ik vond het allemaal indrukwekkend.
Dank aan de Bonifatiusparochie en de Westfriese Ecclesia die dit voor ons mogelijk maakte.
Margo van Langen
naschrift: We streven naar een volgende uitvoering op zondagmiddag 17 maart 2024 om 15.00 u
 
 
Themaseizoen 2022-2023

Themaseizoen 2022-2023
Thema seizoen 22-23: “Inspirerende liederen als bron van bezieling”

De Westfriese Ekklesia heeft voor het jaar 2022-2023 gekozen voor het thema :                     “ Inspirerende liederen als bron van bezieling “. De voorgangers die een toespraak houden , hebben we gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen waardoor zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis voor hen heeft.
De WFE kiest voor deze werkwijze omdat de liederen een essentiële plaats hebben in onze diensten en voor veel mensen ook een reden zijn om elke maand weer onze Ekklesia te bezoeken. Want in veel liederen gaat het over een visioen van vrede, een visioen dat haaks staat op ons alledaagse leven en gangbare manier van denken.                          Liederen die ‘dwars’ zijn, ‘ ontroerend ‘ of ‘ wonderbaarlijk ‘. Soms mysterieus in taal. 
In de traditie van het jodendom en christendom blijven wij het mysterie koesteren als een mysterie, niet als duidelijk antwoord op onze vragen. Maar wanneer we samen hier over zingen, is het een gedeeld mysterie, nemen we één taal in de mond, vormen we één Ekklesia. 
De kracht van het zingen is dat de melodie je meeneemt naar een niveau waarin je boven jezelf uitstijgt. Wie zingend een lied binnengaat, wordt meegenomen door de bewogenheid die in de tekst en de melodie ligt. Degenen die zingen, vergeten als het ware heel even zichzelf. Zij zijn niet meer die zingen, maar “het” zingt in hen. Hoelang zo’n ogenblik van zichzelf vergeten duurt, weet niemand.. Het zijn momenten die je niet kunt organiseren, maar die je overkomen.
Want wat we zingen, dat geloven wij: Het visioen van “een rijk dat niet van deze wereld is “.
Wij hopen dat U geïnspireerd zult raken door de gekozen liederen en de teksten die daarmee worden verbonden.
 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia
Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.