Viering zondag 5 maart 2017 Viering zondag 5 maart 2017

“Wie als een mens wil leven”. 

In de viering preekt Juut Meijer.
Het gaat over Jezus van Nazaret als voorbeeldmens. Leven voor anderen, je leven geven en delen, ja ‘sterven voor elkander’. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Is dat voor ons een optie? Hem achterna? Of is dat te hoog gegrepen?
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam.
Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 5 maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Er zijn op 22 maart en 26 april weer  leerhuizen o.l.v. Alex van Heusden. Wij gaan in de leerhuizen dieper in op de teksten die in de diensten gelezen worden. De leerhuizen zijn laagdrempelig. U hoeft geen groot kenner van de bijbel te zijn. Alex van Heusden gaat in het leerhuis in op de sociale en historische context van het bijbelverhaal. En wij gaan daarover met hem in gesprek wat dat voor ons betekent. De leerhuizen worden gehouden in de consistoriekamer van de protestantse kerk. We vragen van u hiervoor een bijdrage van €5,-. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Marga de Groen,
namens het bestuur


namens het bestuur

 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia

Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.