Over ons Over ons
De Westfriese Ekklesia   

Wie zijn wij?
De Westfriese Ekklesia werd in 2000 opgericht door een aantal mensen uit verschillende kerken in Westfriesland. Vanuit een oecumenische gezindheid wil de Ekklesia een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar inspirerende vormen van liturgie en bijbeluitleg.

Samenwerking
De Westfriese Ekklesia heeft een hecht samenwerkingsverband met de Ekklesia Amsterdam. Het jaarthema wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. De tien maandelijkse vieringen – van september tot juni - zijn geënt op de benadering van de Schrift en het liedrepetoire zoals die in de afgelopen decennia zijn gegroeid in de Ekklesia Amsterdam en met name door Huub Oosterhuis zijn vorm gegeven. Zij zijn doordrenkt van een doordachte manier van omgaan met bijbelse verhalen, met de getuigenis van Wet en Profeten.

Bijbel
Het Oude Testament wordt in zijn eigen structuur en gezag serieus genomen en niet gezien als alleen maar een opstapje naar het Evangelie, het Nieuwe Testament. De boodschap van Jezus Christus wordt gelezen en uitgelegd in het brede kader van de verkondiging van Mozes en de Profeten.

Thematiek
Schriftlezing, toespraak, gebeden en liederen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. De toespraken worden verzorgd door zes à 10 voorgangers uit de Westfriese regio en de Ekklesia Amsterdam. Vaste liturg is Marga de Groen. In de vieringen wordt veel samen gezongen. het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit en wordt begeleid door Dick Grasman.

Plaats en tijd
De vieringen worden gehouden op de eerste zondag van de maand om 11.00 u. in de Protestantse Kerk van Wognum, Raadhuisstraat 15. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten. De tekst van de toespraak is na de viering beschikbaar.

E-mail
U kunt maandelijks een e-mailbericht ontvangen over de komende viering van de Westfriese Ekklesia. Tweemaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief.

Leerhuizen
Omdat er altijd veel ongezegd blijft tijdens de toespraken op de zondag worden jaarlijks vier leerhuizen georganiseerd die gekoppeld zijn aan het jaarthema. Tijdens de leerhuisavonden is er gelegenheid om onder leiding van Alex van Heusden, lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam, nader in te gaan op de achtergronden van en de samenhang van de gekozen bijbelteksten  van het jaarthema.
 
terug