Overweging Kees Swan

Overweging Kees Swan
Maakt techniek ons menselijk of maakt techniek ons bang ?                                                 
Overweging door Kees Swan

Over techniek , mensbeelden en ons godsbeeld ?
Over bovenstaand thema zou ik in de dienst van de West-Friese Ekklesia op zondag 7 februari spreken. Helaas hebben we alles moeten cancelen i.v.m. de coronacrisis. Toch was ik me al aan het oriënteren en zo kwam ik een boekje tegen van een oud docent en oud politicus Ton de Kok : Rede en religiositeit. Hierdoor kwam ik op het spoor van een aantal interessante gedachten die ik met U wil delen. 

Als eerste een citaat van de bekende oud-minister Witteveen :
De goddelijke geest slaapt in de rotsen, ontwaakt in de planten, begint zich bewust te worden in de dieren en komt tot het hoogste bewustzijn in de mens. De zin van ons leven is dus om bewustzijn te ontwikkelen voor dat goddelijke.

Dit herken ik ook in een tekst uit het Evangelie van Thomas : Til een steen op en je ziet God, splijt een blok hout en God is daar.
Ik weet niet hoe U de tijd beleeft in dit coronatijdperk van lockdown en avondklok ?
Voor mij lijkt de tijd enerzijds sneller te gaan, anderzijds heb ik meer ruimte en gelegenheid om langer bij de dingen stil te staan of er mee bezig te zijn.

Hierbij herken ik mezelf in twee gedichten van M.Vasalis (1940-1982 ), die geef ik U tenslotte ook mee ter overweging :

 Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

Tijd 
langzamer dan de oudste steen. 
Het was verschrikkelijk: om mij heen 
schoot alles op, schokte of beefde, 
wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee 
de bomen zich uit de aarde wrongen 
terwijl ze hees en hortend zongen; 
terwijl de jaargetijden vlogen 
verkleurende als regenbogen ..... 
Ik zag de tremor van de zee, 
zijn zwellen en weer haastig slinken, 
zoals een grote keel kan drinken. 
En dag en nacht van korte duur 
vlammen en doven: flakkrend vuur. 
- De wanhoop en welsprekendheid 
Ik droomde, dat ik langzaam leefde .... 
in de gebaren van de dingen, 
die anders star zijn, en hun dringen, 
hun ademloze, wrede strijd .... 
Hoe kón ik dat niet eerder weten, 
niet beter zien in vroeger tijd ? 
Hoe moet ik het weer ooit vergeten ? 
 
 
Vieringen en activiteiten Vieringen en activiteiten
Beste bezoekers en leden van de West-Friese Ekklesia
Zoals u weet, is de lockdown periode deze week verlengd tot 9 februari. Voorlopig zijn we  nog niet allemaal gevaccineerd. Het besmettingsgevaar blijft daardoor, juist ook voor onze leeftijdsgroep, hoog. Daarbij komt nog, dat er een nieuwe variant in omloop is.
Kortom, we moeten voorzichtig blijven en zo weinig mogelijk bij elkaar op bezoek komen, op reis gaan of bijeenkomen in vieringen. 
Het bestuur van de West Friese Ekklesia kiest er daarom voor om voorlopig geen activiteiten meer te organiseren waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee immers creëren we contact en het risico elkaar te besmetten, hoe voorzichtig we ook zijn. 
We willen ook duidelijkheid geven over het wel of niet doorgaan van activiteiten aan de medewerkers, de predikanten, het koor en de kerk. Daarom zijn er vanaf nu – hoe drastisch we dat ook vinden - in dit seizoen geen vieringen of thema-avonden meer. 
We zullen ons in de tussentijd bezinnen op het volgend seizoen. De geplande toespraken voor dit jaar in het kader van het thema Zinvol leven en de lezingen die gepland stonden, zullen we indien mogelijk doorschuiven naar het volgend jaar.
D.m.v. onze website en via de mail zullen we iedere maand met u in contact blijven. Eventuele mededelingen of een inspirerende tekst kunt u op de website en via de mail lezen.
We vonden het een moeilijk besluit om de diensten van dit seizoen te cancelen, maar in onze ogen de enig juiste. Wij hopen u gezond en wel in september weer te ontmoeten.
 
Vriendelijke groeten en blijf gezond ,
namens het bestuur,
 
Marga de Groen (liturg)en Kees Swan (voorzitter)