Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia
Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.
 
Een gedicht van Heriette Roland Horst ter bemoediging

Een gedicht van Heriette Roland Horst ter bemoediging
Gedicht van de week ter bemoediging,
uitgezocht door Jan Wolke


 "De zachte krachten zullen zeker winnen".

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen
 
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luisteren
 
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
 

Henriette Roland Holst
Uit: Verzonken grenzen (1920)
 
bericht m.b.t. corona virus bericht m.b.t. corona virus
Westfriese Ekklesia
Hoorn, 27 maart 2020
Bezoekers en belangstellenden van de Westfriese Ekklesia
Hierbij een kort bericht van het bestuur van de WFE
Vorige week zeiden wij al: “Bijzondere tijden maken bijzondere omstandigheden, ook voor onze Westfriese Ekklesia breken deze tijden aan”. En nu weten we, dat het veel langer gaat duren dan gedacht.
En hier ligt volgens ons een mogelijke rol voor de WFE, namelijk elkaar blijven bemoedigen en de mogelijkheid bieden van contact. Velen van ons zitten nu alleen thuis en is de behoefte aan contact groot. Een ieder kan zelf elke dag proactief een paar vrienden en bekenden opbellen, schroom niet.
Bijeenkomsten in april en mei gaan niet door
wat we nu al weten is dat de bijeenkomsten van de Westfriese Ekklesia van april en mei niet doorgaan. D.w.z. de  viering van 5 april, de lezing Maria Magdalena van 8 april en de viering van 3 mei 2020. gaan dus niet door!
We vieren dit seizoen ons twintigjarig bestaan en dit zou worden afgesloten met een feestelijke viering op  7 juni 2020. Dit is dus na de door de regering gestelde termijn van 1 juni a.s. Er is dus nog een kans om een viering te organiseren. Dit zal dan wel een bijzondere zijn, daar het koor t/m 1 juni a.s. niet mag repeteren. U hoort tijdig wat er gaat gebeuren op 7 juni a.s.
Telefooncirkel
Uit reacties is ons gebleken , dat hiervoor geen belangstelling, dus gaan we dat niet organiseren.

Een mail of een kaartje
Kent u leden of vrienden van de Westfriese Ekklesia die best wat extra aandacht verdienen, laat het ons weten. Bij ziekte, bij eenzaamheid of gewoon als opkikker doet een kaartje of een bericht wonderen. Zend ons naam en adres en wij zullen een kaartje sturen namens het bestuur.
Bemoediging
Het gedicht ter bemoediging is zeer positief ontvangen, zodat we hebben besloten, voorlopig elke week met een gedicht te komen . Onze secretaris zoekt ze voor ons uit. Voor de komende week een gedicht van Henriette Ronald Holst: "De zachte krachten zullen zeker winnen".
Contact
Heeft u behoefte aan contact, schroom niet en bel een van de onderstaande bestuursleden. Zij zullen uiteraard in gesprek met u gaan en daarna eventueel uw contact doorspelen aan een koorlid of bestuurslid, die relatief dicht bij uw in de buurt woont. Waarmee u verder contact kan houden.
Kees Swan:                        06-40154327                     Jan Wolke:                         06-31785781
Annemiek Schouten:     06-26045898                      Corry van de Bent:          06-51529914
Marga de Groen:             06-53515983                      Tim Zaal:                             06-10875975