Inspirerende avond Peter Vermaat

Inspirerende avond Peter Vermaat

“Inspiratiebronnen voor de Ekklesia”
 
Theatervoorstelling door dichter-verteller

Op woensdag 10 oktober 2018, om 20.00 uur speelt Peter Vermaat in de Protestantse kerk van Wognum, Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum, zijn voorstelling:
“Francesco, het verhaal over een middeleeuwer”.
 
Franciscus van Assisi (1181 - 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al...? Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. Hij vertelt poëtische verhalen met een biografisch of sprookjesachtig karakter, zowel voor volwassenen als voor kinderen. In zijn theatrale vertellingen visualiseert hij zijn verhalen met karakteristieke (vaak levensgrote) poppen en objecten. Hij wordt gefascineerd door de grote vragen en de kleine verhalen in het menselijk bestaan. Op zijn manier geeft hij daar vorm aan in zijn theater.
Biografisch zijn de theatrale voorstellingen Francesco en Titus, alsmede de korte verhalen over Martinus van Tours, Antonius van Padua en Clara van Assisi. In voorbereiding is Een dichter komt tot leven. Deze verhalen worden verteld en gespeeld door volwassenen.
Sprookjesachtig zijn de theatrale vertellingen Kusa en Pabhāwatī, Zeus en de muzen, beide bestemd voor volwassenen, en Het geheim van de kleermaker, een familievoorstelling voor jonge mensen van 4-94 jaar.
Daarnaast zijn er kortere verhalen zoals Arabische nachten, De Geestvrouw en andere verhalen van de Indianen, en De bijbel – een poëtisch sprookje? Ook deze verhalen zijn bestemd voor volwassenen. Tenslotte schrijft hij poëzie de draagt hij dat voor. In 2012 verscheen de bundel Meeuwen krijsen langs het water en in 2015 zijn bundel Op vleugels van de wind.

 

 

 
Inspirerende avonden Inspirerende avonden

Het betreft een voorstelling op 10 oktober  van Peter Vermaat over Franciscus van Assisi. De voorstelling van Peter Vermaat, die behalve theoloog ook poppenspeler is en dichter/verteller, is een prachtige aanvulling op de toespraak die Alex van Heusden op 2 oktober over Franciscus van Assisi houdt. 
 
Op 13 november zingt Geanne van Soelen  liederen van Huub Oosterhuis met begeleiding van Dick Grasman en toelichting van Kees Kok. Deze liederenavond houden wij ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Huub Oosterhuis.
 
U kunt kaarten bestellen via de site, telefonisch of door overmaking op ons rekeningnummer. 
Wij hopen u daarbij te ontmoeten.

Voor uitvoerige informatie ga dan op het jaarprogramma.

 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia

Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.

 
Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia

Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia
 
Sinds bijna 20 jaar bestaat er midden in West-Friesland een plek waar mensen inspiratie kunnen vinden voor hun levensbeschouwelijke vragen. De Westfriese Ekklesia .
De Ekklesia zelf laat zich inspireren door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis en de Ekklesia Amsterdam.
In volledige vrijheid van denken, ervaren en zingen gaan wij niet ten onder aan de letter en het leergezag van de dogmatische kerk van deze tijd. Net als in het begin van het christendom zijn wij een vrije en autonome gemeente, gemeenschap, ekklesia.
In het komende seizoen gaan we aan de slag met 10 vieringen in de Protestantse kerk van Wognum en twee thema-avonden in dezelfde kerk. En alles staat in het teken ‘Waardoor en door wie laten wij ons inspireren?’
In de vieringen komen de denkwerelden van verschillende personen uit de geschiedenis van het Christendom naar voren. Zoals Meister Eckhardt, een mysticus uit de middeleeuwen, maar ook het zogenaamde 5e evangelie van Thomas. We verdiepen ons ook in het gedachtegoed van Dorothee Solle, een bekend Duits theologe en Martin Buber, een joodse geleerde.