Thema avonden Thema avonden

Thema-avonden zeer geslaagd.
Als bestuur kunnen we  terugkijken op twee geslaagde thema- avonden. Het was voor ons een experiment om in plaats van de leerhuisavonden te gaan beginnen met thema-avonden voor een breder publiek.
De eerste avond, de theatervoorstelling van Peter Vermaat over het leven van Franciscus van Assisi, was heel bijzonder door  de intensiteit van de voorstelling. Mens en poppen wisselden op zeer bijzondere wijze elkaar af bij het vertellen van het verhaal. De 78 bezoekers waren zeer enthousiast.
En op de tweede avond met de liederen van Huub Oosterhuis (85 jaar) zaten we met 53 bezoekers rond de uitvoerenden: Geanne van Soelen, begeleid door Dick Grasman op de piano, zong heel gevoelig en ontroerend deze liederen, die werden ingeleid door Kees Kok.
De inkomsten van deze avonden waren bijna kostendekkend en ook dit was voor ons een zeer bemoedigend teken, waarmee we in het komende voorjaar verder kunnen gaan.
 

 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia

Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.

 
Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia

Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia
 
Sinds bijna 20 jaar bestaat er midden in West-Friesland een plek waar mensen inspiratie kunnen vinden voor hun levensbeschouwelijke vragen. De Westfriese Ekklesia .
De Ekklesia zelf laat zich inspireren door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis en de Ekklesia Amsterdam.
In volledige vrijheid van denken, ervaren en zingen gaan wij niet ten onder aan de letter en het leergezag van de dogmatische kerk van deze tijd. Net als in het begin van het christendom zijn wij een vrije en autonome gemeente, gemeenschap, ekklesia.
In het komende seizoen gaan we aan de slag met 10 vieringen in de Protestantse kerk van Wognum en twee thema-avonden in dezelfde kerk. En alles staat in het teken ‘Waardoor en door wie laten wij ons inspireren?’
In de vieringen komen de denkwerelden van verschillende personen uit de geschiedenis van het Christendom naar voren. Zoals Meister Eckhardt, een mysticus uit de middeleeuwen, maar ook het zogenaamde 5e evangelie van Thomas. We verdiepen ons ook in het gedachtegoed van Dorothee Solle, een bekend Duits theologe en Martin Buber, een joodse geleerde.