Viering 1 november

Viering 1 november
Beste bezoekers van de Westfriese Ekklesia
 
Zondag 6 december houdt Juut Meijer, pastor in de Dominicuskerk te Amsterdam, haar toespraak in de Westfriese Ekklesia. Het thema is: De Geest van het wijze leven. Het loflied op Vrouwe Wijsheid, of: Wijsheid, De Geest van de Levende.
 Zoals u weet,  kunnen wij bij de dienst maar dertig bezoekers toelaten. Van een aantal mensen kreeg ik al bericht dat zij de dienst wilden bijwonen. De aankondiging van de dienst had al diverse bladen gestaan. Maar er is nog plek genoeg!  Vrijdagavond hoorde ik dat in alle openbare ruimten mondkapjes verplicht gesteld worden, behalve in kerken. Als bestuur hebben wij echter besloten de bezoekers sterk aan te raden een mondkapje te dragen. Niet alleen ter bescherming van zichzelf, maar ook van de andere bezoekers.                        
Mocht u niet in staat zijn zondag te komen, durft u het nog niet aan vanwege de covid-19 of valt u onverhoopt buiten het aantal van 30 bezoekers, dan kunt u de dienst op zondag 6 december om 11.30 u. via de site van de Westfriese Ekklesia volgen. Er staat ongeveer een half uur van tevoren een link op de site van de Westfriese Ekklesia die u moet aanklikken. De dienst is daarna de hele week nog te bekijken.
De dienst begint om 11.30 u. aangezien de PKN gemeente hiervoor nog een dienst heeft en de kerk coronaproof gemaakt moet worden voor onze dienst begint. Er is echter geen viering van eucharistie en de collecte wordt gehouden bij de uitgang, waardoor de dienst wat korter duurt. Liturg is deze keer Kees Swan. Ik kan zelf niet voorgaan vanwege een tremor die door corona nog niet behandeld is. Ik heb goede hoop dat ik de volgende dienst weer gewoon voor kan gaan. Er wordt gezongen door Corry van der Bent samen met Piet Schaap en de mezzosopraan Geanne van Soelen. Zij worden  op de vleugel begeleid door Dick Grasman. De dienst wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.
U kunt zich via de mail bij mij opgeven. Als u met twee personen komt, wilt u dat dan vermelden?
 
Een hartelijke groet,
Marga de Groen
 
bericht van het bestuur 16-11-2020 bericht van het bestuur 16-11-2020
Beste bezoekers en belangstellenden van de Westfriese Ekklesia
Hoorn, 16 november 2020
We zijn weer begonnen
Het bestuur heeft besloten om in de PKN kerk van Wognum onze bijeenkomsten te blijven houden. In de PKN kerk kunnen wij nu maximaal 30 bezoekers ontvangen. Voor het bezoek aan onze bijeenkomsten geldt er een protocol. Daarnaast worden de vieringen gestreamd, zodat u ook thuis de vieringen kan volgen (zie site Westfriese Ekklesia).

Seizoen 2020-2021 tot december
Onze liturg Marga de Groen heeft voor de vieringen een speciale nieuwe opzet gemaakt, d.w.z. zonder koorzang, zonder zang van de aanwezigen, maar wel met zang van solisten en pianospel. De viering van de tafel vervalt.
Aangezien de PKN Gemeente de kerk nu elke week gebruikt zullen onze vieringen nu om 11.30 uur beginnen en maximaal een uur duren.

Aangezien er maar 30 bezoekers mogen worden toegelaten, moet u zich van te voren opgeven bij Marga de Groen (via email: margadegroen2@gmail.com) onder vermelding van naam en aantal personen. Volgorde van de aanmelding is hierbij bepalend.
Dragen van mondkapjes zijn bij binnenkomst van de kerkruimte is dringend gewenst.

Het koor stopt met oefenen tot het einde van dit jaar.
Gezien de ontwikkeling rond corona, heeft het koor besloten gedurende de komende maanden november en december de repetities te stoppen.
lees meer ยป
 
Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia
Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.