Resultaat seizoen 2017-2018

Resultaat seizoen 2017-2018

Stichting Westfriese Ecclesia              
Seizoen 2017-2018                
Jaar     2017(2-4)   2018(1-6)   Seizoen 2017-2018  
      Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat  
Inkomsten:                
Don.V.v.B.P.Pl.N.H.   1000 0 1750   2750    
Donaties en Giften   800 590 1200   2000    
Collecte diensten   1520 1517,58 2280   3800    
Koor     1100 1890 860   1960    
Leerhuis Bijeenkomsten   100 125 100   200    
Diversen     0   40   40    
Van Bank-Sp                
Totaal:     4520 4122,58 6230 0 10750 0  
                   
Uitgaven:                  
Vieringen     1920 1894,16 2880   4800    
Huur     600 390 900   1500    
Koor     1200 717,25 1800   3000    
Leerhuis Bijeenkomsten   300 300 300   600    
PR en Voorlichting   400 562,58 600   1000    
Bestuurskosten   80 207,2 120   200    
Leerhuis     0 0 0   0    
Onvoorzien     20 45,75 30   50    
Naar Bank-Sp           0    
Totaal:     4520 4116,94 6630 0 11150 0  
                   
Resultaat:     0 5,64 -400 0 -400 0  
                   
Hoorn, 3 janari 2018                

terug