Begroting 2017-2018 met resultaat deel 2017

Begroting 2017-2018 met resultaat deel 2017

Begroting Seizoen 2017-2018 (met resultaat deel 2017)              
Jaardeel     2017(2-4)   2018(1-6)   Seizoen 2017-2018
Stichting Westfriese Ecclesia            
      Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat
Inkomsten:              
Donaties en Giften   1800   590,00 2950   4750  
Collecte diensten   1520 1517,58 2280   3800  
Contributie Koor (28*70)     1100 1890,00 860   1960  
Leerhuis Bijeenkomsten   100   125,00 100   200  
Diversen     0       0,00 40   40  
Totaal:     4520 4122,58 6230 0 10750 0
                 
Uitgaven:                
Vieringen     1920 1894,16 2880   4800  
Huur     600   390,00 900   1500  
Koor     1200   717,25 1800   3000  
Leerhuis Bijeenkomsten   300   300,00 300   600  
PR en Voorlichting   400   562,58 600   1000  
Bestuurskosten   80   207,20 120   200  
Onvoorzien     20     45,75 30   50  
Totaal:     4520 4116,94 6630 0 11150 0
                 
Resultaat:     0 5,64 -400 0 -400 0
                 
             
                   
Begroting vastgesteld op 22 mei 2017, herzien 1 september 2018.
Hoorn, 3 januari 2018
T.M.E. Zaal, penningmeester
 

terug