zo 6 jan 2019  om 11:00
Voorganger: Alex van Ligten
Kerk Wognum
Tekst(en): Martin Buber, De verhouding van de mens tot God

Buber was het kleinkind van de privéwetenschapper en midrasj-expert Salomon Buber. Hij was in zijn tijd een van de belangrijkste onderzoekers en verzamelaars op het gebied van de chassidische traditie van het Oost-Europese jodendom. 
Tezamen met de filosoof Franz Rosenzweig vertaalde
Buber in de jaren 1926 tot 1936 de joodse Heilige Schrift, de Tenach, in het Duits. In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële dialogische religieuze beginselen. 

terug