Jaarprogramma 2021-2022

Jaarprogramma 2021-2022
West-Friese Ekklesia . Thema’s voor de vieringen in 2021 – 2022

In 2018 heeft de journalist Fokke Obbema een serie interviews gedaan met allerlei mensen over de essentie van ons bestaan. Het idee voor die interviews kreeg hij in de periode dat hij bezig was om zijn eigen “bijna doodervaring” te verwerken. Deze gesprekken zijn gepubliceerd in de Volkskrant en in 2019 uitgegeven in boekvorm.
Dit boek is voor ons inspiratiebron geweest voor de keuze van het thema in het komende jaar. Vooral de inzichten die Fokke Obbema door deze gesprekken heeft gekregen willen wij verbinden met onze eigen vragen en met de vragen van mensen zoals die in Bijbelse verhalen tot ons zijn gekomen.
Chaos en willekeur is ons overkomen in het afgelopen jaar tijdens de corona crisis. Existentiële vragen zijn uit dit besef van sterfelijkheid voortgevloeid. Die chaos, willekeur en existentiële vragen vragen om weerwerk, houvast en wijsheid.
In onze teksten, vieringen en liedjes proberen we die levenswijsheid te ontdekken en vast te houden.5 September :
Elkaar bijeen zingen.
Over bezieling door woord, muziek en liturgie die blijft in de West-Friese Ekklesia ( 20 jaar

Toespraak : Kees Kok

3 Oktober
Kwetsbaarheid als essentie.
Voorwaarde voor verbondenheid.
Toespraak : Bettine Siertsema,
7 November
Religie als zingeving
Als rusteloze religieuze zoeker behoort Habakuk tot de zogenoemde Kleine Profeten. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia. In zijn geschrift komt hij op voor de kleine mens die uitgebuit en onderdrukt wordt door de machtigen. Het boek Habakuk blijkt een geladen, poëtische tekst te zijn, die vandaag de dag nog verrassend actueel is, als het gaat om het stellen van de godsvraag. Is de hemel misschien leeg?                        
Toespraak : Peter Vermaat                                                                                                                                   
5 December

De zin van een economische crisis : Leven van vergeving.                                  
Vergeving? Na de crisis kwijtschelding van schulden? Een moeilijk woord. Over een nieuwe economie en nieuwe manieren van leven na de crisis.  
Toespraak :  Gerard Swüste

2 Januari
Het ondenkbare denkbaar maken.
Staan wij open voor onze medemens? Wat betekent helpen, toelaten, in deze tijd? Ervaringen in het Wereldhuis.
Toespraak: Geeske Hovingh
6 Februari                                                                                                                                                  Maakt techniek ons menselijk of maakt techniek ons bang ?                                                  Over techniek , mensbeelden en ons godsbeeld ?                                                                                             Toespraak : Kees Swan
        6 Maart
Onzegbaar met elkaar verbonden
                   De Amerikaanse Catherine Keller combineert in haar werk op een originele manier inzichten uit de feministische en procestheologie en uit het postmodernisme. Mensen, wereld en God zijn volgens haar op onzegbare manieren met elkaar verwikkeld. Zij zijn verbonden in relaties die steeds opnieuw mogelijkheden aanreiken voor wat onmogelijk lijkt.                                                                                                        
                 Toespraak : Juut Meijer,    
3 april , Voltooid leven?
Voltooiing en verrijzenis 
Toespraak: Alex van Ligten
1 Mei
De plek van religie in ons leven.
In het boek De ondergang van het avondland stelt Spengler dat elke cultuur  zich ontwikkelt volgens vaste patronen. Opnieuw beginnen is tegelijkertijd een herhaling. Wat leren wij van het verleden? En wat is daarin de plek van religie?   (Misschien het artikel van Arnon Grunberg uit de VK)
Toespraak: Mark Wildschut                                                                                                                                                                     
             5 Juni
            Tel uw zegeningen.               Toespraak:  Alex van Heusden                    
terug