Voordracht over Maarten Luther Bezoek aan de Luthertentoonstelling Voordracht over Maarten Luther Bezoek aan de Luthertentoonstelling

Na de Mariatentoonstelling brengt het museum Catharijneconvent in Utrecht van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 Maarten Luther in beeld.  Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde (legende? waarschijnlijk werden de stellingen in het Latijn gepubliceerd voor een wetenschappelijk dispuut), waarmee Luther de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. 
Tijdens de tentoonstelling speelt theatergroep Aluin De Hervormers. Het theaterstuk bestaat uit drie kleine voorstellingen, die een beeld geven van drie grote hervormers uit de 16e eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus. Een ‘trioloog’ in drie bedrijven over hun werk, dat leidde tot  De Reformatie, de scheuring in de katholieke kerk die de weg vrijmaakte voor het protestantisme. Geen droge geschiedenisles, maar een levendige, inhoudelijke en actuele zoektocht naar de personen en hun motieven. 
In de maand maart maakte ondergetekende een reis naar het land van Luther en bezocht de steden Eisenach, Eisleben, Erfurt, Leipzig en Wittenberg. Ook werd er door mij de voorbije maanden flink gelezen over de Hervorming. De reis en de studie mondde uit in de voorbereiding van een voordracht over - en beelden van - Luther en de Hervorming.
Op dinsdag 10 oktober is er om 19.30 u in het parochiecentrum van de St. Bonifatiusparochie een voordracht met een nagesprek over Maarten Luther en de Hervorming. Iedereen is van harte welkom.
Wie gaat er op woensdag 25 oktober mee naar deze tentoonstelling in Utrecht? We vertrekken om 9.01 u met de trein vanuit Obdam naar Utrecht. Via het Paushuize en het standbeeld van paus Adrianus VI aan de Nieuwegracht wandelen we naar het Catharijneconvent. Na een kopje koffie met … bekijken we de tentoonstelling. Om 12.15 u lunchen we in het museumrestaurant. Om 13.00 u en om 15.15 u kan men De Hervormers bijwonen. We wandelen terug naar het station langs de Oudegracht waar Adrianus VI werd geboren en langs de Geertekerk waar deze Nederlandse paus is gedoopt. Elk half uur gaat er weer een trein terug, bijv. om 16.23 u. Wanneer u een museumjaarkaart heeft, zijn de kosten €35,- (inclusief treinreis, koffie, lunch, toeslag bijzondere tentoonstelling). Heeft u geen museumjaarkaart dan is de entree voor eigen rekening: 65+ €11,- en voor 65- €12,50.
Informatie en opgave 10 oktober en/of 25 oktober bij Jan Verbruggen, of 0226-351951.
Bij de opgave voor de tentoonstelling uw geboortedatum (i.v.m. met de NS groepsreis), adres, telefoonnummer en emailadres vermelden)
Jan Verbruggen
 

terug