Begroting 2018-2019

Begroting 2018-2019

Stichting Westfriese Ecclesia            
Begroting Seizoen 2018-2019              
Jaardeel     2017(2-4)   2018(1-6)   Seizoen 2017-2018
      Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat
Inkomsten:              
Donaties en Giften   800   3450   4250  
Collecte diensten   1480   2220   3700  
Contributie Koor (30*70)     1820   280   2100  
Leerhuis Bijeenkomsten   120   120   240  
Diversen     0       30   30  
Totaal:     4220   6230 0 10320 0
                 
Uitgaven:                
Vieringen     1920   2880   4800  
Huur     560   840   1400  
Koor     1040   1560   2600  
Leerhuis Bijeenkomsten   300   300   600  
PR en Voorlichting   400   600   1000  
Bestuurskosten   80   120   200  
Onvoorzien     8   120   200  
Totaal:     4380   6420 0 10800 0
                 
Resultaat:     -160   -320 0 -480 0
                 
             
                   
Begroting vastgesteld op 17 mei 2017
Hoorn, 25 mei 2018
T.M.E. Zaal, penningmeester
 

terug